Total Omsorg erbjuder lösningar inom social omsorg, vi har tagit det lågaffektiva bemötandet ett steg längre för att möta behov på individnivå. Vi tar vid där andra har svårt att möta beskrivna problembilder och behov, det finns allt som oftast lösningar.
Kontaktuppgifter
Verksamhetschef 08 515 121 60
E-post info@totalomsorg.se